Καλωσόρισμα
Προς υποψήφιους συνομιλητές των εκπαιδευτικών ασπαλάθων

Αθεράπευτα ελεύθεροι,

Επίμονοι υποστηρικτές του δημόσιου αγαθού της παιδείας ως δικαιώματος και ως χώρου δια-μόρφωσης του πολιτευόμενου πολίτη,

Αμετανόητα διαμαρτυρόμενοι για τα κακώς έχοντα στο δημόσιο βίο,

Εραστές του λόγου σε όλες τις διαστάσεις και τις προεκτάσεις της έννοιας,

Συνειδητά αποκλίνοντες ως μη υπάκουοι υπήκοοι των προκαθορισμένων προτύπων αγορασμένης "ευτυχίας",

Απολαμβάνοντες ώρες μοναχικής ενδοσκόπησης αλλά και κοινωνοί γενναιόδωροι όσων συν-κινούν τις ψυχές και διανοίγουν ποικίλες οδούς προς την κάθαρση,

Μοιραστείτε διαδικτυακά καταθέσεις ειλικρινούς στοχασμού σ'αυτά που σταδιακά θα ξετυλιχθούν στον ιστοχώρο αυτό.

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

Περισσότερα παγκάκια για τους μαθητές

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα νομιμοποιήσει την απαξίωση του δημόσιου σχολείου;

Αίσθημα ματαίωσης, πικρία, αλλά και θυμό, αγανάκτηση και ποικίλες υποψίες και απορίες προκάλεσε σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2010 με θέμα «Εξετάσεις Μαθητών Λυκείων, Εξατάξεων Γυμνασίων και Τεχνικών Σχολών λόγω ελλιπούς φοίτησης».