Καλωσόρισμα
Προς υποψήφιους συνομιλητές των εκπαιδευτικών ασπαλάθων

Αθεράπευτα ελεύθεροι,

Επίμονοι υποστηρικτές του δημόσιου αγαθού της παιδείας ως δικαιώματος και ως χώρου δια-μόρφωσης του πολιτευόμενου πολίτη,

Αμετανόητα διαμαρτυρόμενοι για τα κακώς έχοντα στο δημόσιο βίο,

Εραστές του λόγου σε όλες τις διαστάσεις και τις προεκτάσεις της έννοιας,

Συνειδητά αποκλίνοντες ως μη υπάκουοι υπήκοοι των προκαθορισμένων προτύπων αγορασμένης "ευτυχίας",

Απολαμβάνοντες ώρες μοναχικής ενδοσκόπησης αλλά και κοινωνοί γενναιόδωροι όσων συν-κινούν τις ψυχές και διανοίγουν ποικίλες οδούς προς την κάθαρση,

Μοιραστείτε διαδικτυακά καταθέσεις ειλικρινούς στοχασμού σ'αυτά που σταδιακά θα ξετυλιχθούν στον ιστοχώρο αυτό.

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Καθήκοντα και ευθύνες των σχολικών εφόρων

Ευελπιστώ ότι οι πολίτες, αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος των ευθυνών των σχολικών εφορειών, δε θα απαξιώσουν με την αποχή τους από την εκλογική διαδικασία έναν θεσμό που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψεως σημαντικών αποφάσεων για τους συμπολίτες μας, και ιδιαίτερα για τα παιδιά, που είναι το μέλλον αυτού του τόπου.


Οι εκλογές για την ανάδειξη σχολικών εφόρων δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να αναλογιστούν και να συζητήσουν το ρόλο ενός συμβουλίου αιρετών αντιπροσώπων στη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η συζήτηση αυτή μπορεί να φωτίσει σημαντικές πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως π.χ. τη σχέση ανάμεσα στην κτιριακή υποδομή των σχολείων και (α) το ισότιμο δικαίωμα όλων των πολιτών για πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της παιδείας, (β) την υιοθέτηση μιας οικολογικά υπεύθυνης στάσης ζωής, που να διέπεται από σεβασμό απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια τη σχέση ανάμεσα στις συνθήκες μάθησης και την ενεργό πολιτότητα.

Ως γνωστό, ευθύνη του αιρετού αυτού σώματος είναι η μέριμνα αφενός για τη διαμόρφωση και διατήρηση συνθηκών απρόσκοπτης πρόσβασης και πλήρους ασφάλειας όλων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων στο σχολικό χώρο και αφετέρου για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του σχολικού χώρου μέσα στον οποίο μορφώνονται τα παιδιά όλων των δημοτών, σε συνάφεια με τους στόχους της εκπαίδευσης.

Συνεπώς, μπορεί ο πολίτης να αντιληφθεί το έργο των σχολικών εφορειών και να αναμένει την αναβάθμιση των υπηρεσιών της σε ότι αφορά:
  • Την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών μέσα από αποτελεσματικότερη, πιο ευέλικτη και ορθολογική διαχείριση των κονδυλίων και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό προϋποθέτει καλύτερο συντονισμό με τη διεύθυνση και τη Συμβουλευτική Επιτροπή του κάθε σχολείου, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού της σχολικής εφορείας προς όφελος όλων ανεξαίρετα των σχολείων. Σ’αυτό μπορεί να συμβάλει και η αναθεώρηση του «ταμείου του διευθυντή», ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αυξανόμενες ανάγκες σε αναλώσιμα είδη, στο πλαίσιο και του στόχου για αυτονόμηση της σχολικής μονάδας, αλλά και ενός ορθολογικού ελέγχου της διάθεσης των πόρων.
  • Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους σχολικούς χώρους με αναβάθμιση της κτιριακής και άλλης υποδομής όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τοπιοτέχνηση και ανάπλαση των εξωτερικών χώρων, εικαστικές παρεμβάσεις, ανάπτυξη του πρασίνου σύμφωνα με τις δυνατότητες άντλησης νερού. Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ως αδήριτη ανάγκη της εποχής μας (α) τη σταδιακή ενεργειακή επεξάρτηση των σχολικών μονάδων (π.χ. φωτοβολταϊκά) και τη στροφή σε μη ενεργοβόρες σχολικές εγκαταστάσεις, σύμφωνες με τις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου, (β) την ενίσχυση των δράσεων για ανακύκλωση καθώς και άλλων προγραμμάτων που αξιοποιούν τη σχολική μονάδα ως χώρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσης για όλη την κοινότητα.
  • Τη διασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας μαθητών και εργαζομένων. Πέραν των ζητημάτων που αφορούν στην κτιριακή υποδομή, απαιτείται συστηματικός έλεγχος των σχολικών κυλικείων, των εγκαταστάσεων υγιεινής και ιδιαίτερα του πόσιμου νερού. Απαιτείται επίσης η παροχή όλων των διευκολύνσεων για εύκολη πρόσβαση στους κτιριακούς χώρους σε άτομα με αναπηρίες, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων.
  • Τη συνεργασία και την ευελιξία για καλύτερο συντονισμό στόχων και έργων με τους οργανωμένους φορείς της τοπικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργιών είναι σημαντικό να υποστηριχθούν καινοτόμοι υφιστάμενοι θεσμοί, (π.χ. Αθλητικό και Μουσικό Σχολείο) και να επεκταθεί ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου», για αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων πέραν του σχολικού ωραρίου. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για φύλαξη και προστασία των σχολείων, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές της σχολικής περιουσίας, που ουσιαστικά επιβαρύνουν τους πολίτες.
Είναι προφανές ότι η διαχείριση όλων των πιο πάνω ζητημάτων απαιτεί από τους σχολικούς εφόρους γνώσεις και ικανότητες, εντιμότητα, εργατικότητα, προσήλωση στην αξιοκρατία, πίστη και αφοσίωση στην αξία του δημόσιου σχολείου.

Ευελπιστώ ότι οι πολίτες, αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος των ευθυνών των σχολικών εφορειών, δε θα απαξιώσουν με την αποχή τους από την εκλογική διαδικασία έναν θεσμό που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψεως σημαντικών αποφάσεων για τους συμπολίτες μας, και ιδιαίτερα για τα παιδιά, που είναι το μέλλον αυτού του τόπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια που αφορούν τα θέματα που αναρτώνται είναι ευπρόσδεκτα, εφόσον παραμένουν σε πλαίσιο σεβασμού και νομιμότητας. Ευπρόσδεκτες είναι όλες οι απόψεις, οι διαφωνίες, ο αντίλογος και η κριτική απέναντι στα γραφόμενα. Δεν επιτρέπονται σχόλια που περιέχουν στοιχεία λιβέλλου, ρατσιστικά, υβριστικά ή προσβλητικά για οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε στοιχείο του οικοσυστήματος. Ο συγγραφέας αυτού του ιστολογίου διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο δε σέβεται την πιο πάνω αρχή.